Algemene Voorwaarden

Goederen brengen en halen kan alleen bij het atelier op afspraak.

Offertes

De offertes die door ons zijn gemaakt zijn 60 dagen geldig. Offertes of prijsindicatie per telefoon of e-mail zijn niet bindend.

Betalingen

Indien overeengekomen betaling bij aflevering à contant of met een bankopdracht. Pinnen is niet mogelijk.

Opsturen of onder rembours

Het opsturen van objecten wordt niet door KRAS gedaan. Alleen als het object door verzending niet kan beschadigen sturen wij dit bij hoge uitzondering op. De kosten hiervan worden berekend in het factuurbedrag.

Het is van groot belang dat uw object bij verzending naar ons in een deugdelijke verpakking verpakt wordt, zodat er niet meer schade aan het object wordt aangericht. Voor eventuele schade veroorzaakt door verzenden en vervoer kan KRAS niet aansprakelijk gesteld worden.

Verzekering

Voor de aan K.R.A.S. ter beschikking gestelde objecten wordt geen specifieke verzekering afgesloten door K.R.A.S.
Tijdens de restauratie vallen de objecten mogelijk onder uw inboedel-, inventaris- of kostbaarhedenverzekering. Geef tijdig door aan uw verzekering dat de objecten in restauratie zijn gegeven.

Het atelier is niet aansprakelijk voor water- brandschade of diefstal of elke andere beschadiging van de onderhanden zijnde objecten.

Het is KRAS er aan gelegen om uw objecten, zo zorgvuldig mogelijk te behandelen, te restaureren en op te slaan in onze beveiligde ruimte. Elke restauratie gebeurt met zeer veel respect voor het origineel!

Verslag

Het is mogelijk een verslag van de uitgevoerde restauratie te krijgen. Het wordt bovendien aanbevolen dit verslag bij het object te bewaren. De kosten hiervoor zijn naar gelang de grootte van het object en na overleg hierover voor rekening van de klant.

Kim Hoogeveen
Hoofdstraat 51
7076 AH Varsselder
Telefoon: 0315 642056
Nederland
info@krasrestauratie.nl
www.krasrestauratie.nl

© 2008 K.R.A.S. (Kim Restauratie en Airbrush Specialiste) k.v.k. no 09091639